ابعاد استاندارد کارت پستال

اندازه‌های متداول برای چاپ کارت پستال و کارت دعوت: چاپ کارت دعوت یا کارت پستال ممکن است در اندازه‌های مختلفی انجام شود، که بسته به نیاز و سلیقه مشتریان، انتخاب می‌شوند. در زیر اندازه‌های رایج برای چاپ...