اوزاليد چيست و چه كاربردی دارد؟

اوزالید در واقع نمونه اولیه از کتاب، نشریه، تقویم تبلیغاتی یا هر طرح چاپی مورد نظری است که پیش از چاپ تولید می شود. تا با تایید آن فرایند تهیه زینک آغاز شود. اوزالید به صورت یک کتابچه ای با کاغذهای کو...