ساختار دستگاه چاپ بنر

ساختار دستگاه چاپ بنر به طور کلی از چهار بخش اصلی تشکیل شده است: هد چاپ: هد چاپ مسئول پاشش جوهر بر روی سطح بنر است. هد چاپ معمولاً از چندین نازل تشکیل شده است که هر کدام جوهر را در یک نقطه مشخص بر روی...