فرق طراح گرافیک و گرافیست چیه ؟

در ایران، واژه‌های “طراح گرافیک” و “گرافیست” گاهی به‌طور مترادف استفاده می‌شوند و در بسیاری از موارد تفاوت چندانی بین آن‌ها قائل نمی‌شوند. با این حال، می‌توان تفاوت‌هایی جزئی بین این دو عنوان قائل شد:...