ته رنگ يا فام چيست؟

ته رنگ یا فام به کیفیت رنگین بودن خود رنگ‌ها اشاره دارد. به عبارتی دیگر، فام نشان‌دهندهٔ شباهت یا تفاوت یک رنگ از یکی از رنگ‌های اصلی (قرمز، آبی، زرد) است. چرخه رنگ: چرخه رنگ ابزاری بصری است که برای ن...