۲۰۲۴، سال صنعت چاپ سه‌ بعدی

چاپ سه‌بعدی در سال ۲۰۲۴: نقطه عطفی در تاریخ این صنعت وبسایت معتبر «آی‌دی تِک» در گزارشی تحلیلی، سال ۲۰۲۴ را نقطه عطفی برای صنعت چاپ سه‌بعدی پیش‌بینی می‌کند. با وجود سابقه ۴۰ ساله این فناوری، به نظر می...