کد رنگ های مخصوص چاپ

پنتون یک سیستم تطبیق رنگ است که به طور گسترده در صنعت چاپ استفاده می شود. این سیستم شامل مجموعه ای از رنگ های استاندارد است که هر کدام یک کد منحصر به فرد دارند. این کدها تضمین می کنند که رنگ مورد نظر ...