انواع دستگاه چاپ بنر کدامند؟

دستگاه های چاپ بنر را می توان بر اساس عوامل مختلفی طبقه بندی کرد.یکی از مهم ترین عوامل طبقه بندی، نوع هد چاپ است. بر اساس این عامل، دستگاه های چاپ بنر به دو دسته زیر تقسیم می شوند: دستگاه های چاپ بنر ...