پیشرفت در صنعت بسته بندی نیاز رقابت در بازارهای جهانی

پیشرفت در صنعت بسته بندی نیاز رقابت در بازارهای جهانی

رئیس هیئت مدیره صنایع غذایی گلها معتقد است که صنایع غذایی کشور برای حضور موفق در بازارهای جهانی و رقابت با برندهای بزرگ ناگزیر به رشد و پیشرفت در صنعت بسته بندی مطابق با استانداردهای جهانی است و باید ...

بیست و سومین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران

بیست و سومین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران

نشست خبری انتخاب آثار چاپی برتر بیست و سومین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران امروز (۷ آذرماه) با حضور محسن یگانه کاری دبیر جشنواره و رضا نورایی مسئول کمیته داوران و با حضور اهالی رسانه برگزار شد. محسن یگان...

آخرین آگهی ها

بالا