هوای فشرده در چاپخانه چه نقشی دارد ؟

هوای فشرده در چاپخانه چه نقشی دارد ؟

هم هوای فشرده کم فشار و هم پرفشار و همچنین یک سیستم وکیوم (مکش) در اغلب ماشین آلات چاپ موردنیاز است. به طور معمول کمپرسورها، دمنده ها و پمپ های باد همراه ماشین چاپ خریداری می شوند. این مجموعه از تجهیز...

استاندارد آب، ‌برق ‌و ‌هوای ‌فشرده در چاپخانه

استاندارد آب، ‌برق ‌و ‌هوای ‌فشرده در چاپخانه

استاندارد آب، ‌برق ‌و ‌هوای ‌فشرده در چاپخانه چگونه باید باشد؟ هوای ‌فشرده ‌هم ‌هوای ‌فشرده ‌کم ‌فشار ‌و ‌هم ‌پرفشار ‌و ‌همچنین ‌یک ‌سیستم ‌وکیوم ‌(مکش) ‌در ‌اغلب ‌ماشین‌ آلات ‌چاپ ‌مورد ‌نیاز ‌است. ب...

فونداسیون بتنی چاپخانه چقدر باید باشد ؟

فونداسیون بتنی چاپخانه چقدر باید باشد ؟

فونداسیون بتنی چاپخانه چقدر باید باشد ؟ مقاله حاضر به تفصیل به بررسی اهمیت فونداسیون بتنی در چاپخانه‌ها پرداخته و با استفاده از استانداردها و راهکارهای بهینه، اطلاعات جامعی را در زمینه ابعاد مناسب، مح...

آخرین آگهی ها

بالا