چاپ افست چگونه انجام می‌شود؟

چاپ افست یک روش چاپ همسطح است که در آن تصویر یا متن به صورت غیر مستقیم و با واسطه (لاستیک) بر روی کاغذ چاپ می‌شود. در این روش، طرح چاپ شونده به صورت ناخوانا (معکوس) بر روی واسطه‌ای به نام لاستیک افست ...