انواع چاپ cnc

انواع چاپ CNC را می توان بر اساس روشی که برای ایجاد طرح یا الگو استفاده می کنند، طبقه بندی کرد. برخی از رایج ترین انواع چاپ CNC عبارتند از: حکاکی لیزر: از یک پرتو نور متمرکز برای سوزاندن یا ذوب کردن م...