تاثیرگذاری تبلیغات اینفلوئنسری در شبکه‌های اجتماعی

تبلیغات اینفلوئنسری در شبکه‌های اجتماعی به طور فزاینده‌ای به یکی از اهرم‌های اصلی برندها برای جلب مشتریان تبدیل شده است. این نوع  به دلیل تاثیرگذاری بالا و قدرت نفوذ اینفلوئنسرها بر مخاطبان، به سرعت ج...