برای چاپ از چه فرمتی استفاده کنیم؟

انتخاب فرمت مناسب برای چاپ به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله نوع فایل، کیفیت چاپ مورد نظر، و دستگاه چاپی که از آن استفاده می‌شود. در حالت کلی، فرمت‌های زیر برای چاپ مناسب هستند: PDF: PDF یک فرمت مست...