مراحل تهیه پلیت

مراحل تهیه پلیت به نوع پلیت و روش چاپ مورد استفاده بستگی دارد. در اینجا به طور خلاصه به مراحل تهیه پلیت در چاپ افست اشاره می کنیم: مرحله اول : پیش از تهیه پلیت انتخاب نوع پلیت: پلیت های مختلفی مانند پ...