لیتوگرافی چیست ؟ و چگونه روش چاپی دنیا راتغییر داد ؟

لیتوگرافی چیست؟ لیتوگرافی یک فرآیند چاپی است که در آن تصویر مورد نظر روی یک صفحه فلزی از جنس آلومینیوم یا مس چاپ می شود. این صفحه فلزی به نام «زینک» یا «پليت» شناخته می شود. سپس این زینک به دستگاه چاپ...