ایجاد افق‌های روشن برای ناشران با فناوری‌های تعاملی صنعت چاپ

کارشناس صنعت چاپ: در یک چشم‌انداز کلی صنعت نشر همیشه در حال تحول است و در این مسیر نمی‌توان تأثیر عمیقی را که صنعت چاپ در طول سال‌ها داشته است نادیده گرفت. هم‌افزایی بین این دو زمینه نه‌تنها نحوه مصرف...