مفهوم پیش از چاپ چیست؟

مفهوم پیش از چاپ چیست؟

پیش از چاپ، مرحله ای از فرآیند چاپ است که در آن فایل های گرافیکی آماده سازی می شوند، پلیت ها و فرم های چاپ تهیه می شوند، متن ها و تصاویر مونتاژ می شوند و کنترل کیفیت انجام می شود. این مرحله اهمیت زیاد...

لیتوگرافی چیست ؟ و چگونه روش چاپی دنیا راتغییر داد ؟

لیتوگرافی چیست ؟ و چگونه روش چاپی دنیا راتغییر داد ؟

لیتوگرافی چیست؟ لیتوگرافی یک فرآیند چاپی است که در آن تصویر مورد نظر روی یک صفحه فلزی از جنس آلومینیوم یا مس چاپ می شود. این صفحه فلزی به نام «زینک» یا «پليت» شناخته می شود. سپس این زینک به دستگاه چاپ...

آخرین آگهی ها

بالا