ایمیل مارکتینگ: چگونه با یک ایمیل، مشتری جدید جذب کنید؟

ایمیل مارکتینگ چیست؟ ایمیل مارکتینگ (Email Marketing) یا بازاریابی ایمیلی، نوعی بازاریابی مستقیم است که از طریق ارسال ایمیل به مخاطبان هدف انجام می‌شود. هدف از ایمیل مارکتینگ می‌تواند جذب مشتریان جدید...