دستگاه شیرینگ پک چیست؟

دستگاه شیرینگ پک یا دستگاه بسته بندی شیرینگ، دستگاهی است که برای بسته بندی محصولات مختلف با استفاده از فیلم پلاستیکی استفاده می شود. این دستگاه با گرم کردن فیلم پلاستیکی و قرار دادن محصول در معرض آن، ...