مواد اولیه دستگاه چاپ بنر

مواد اولیه دستگاه چاپ بنر عبارتند از: جوهر: جوهر ماده اصلی مورد استفاده در دستگاه چاپ بنر است. جوهر برای ایجاد تصاویر و متن بر روی بنر استفاده می شود. جوهر دستگاه چاپ بنر معمولاً از رنگدانه های مایع ت...