هرم محتوایی در بازاریابی چیست؟

هرم محتوایی (Content Funnel) در بازاریابی یک مفهوم استراتژیک است که برای جذب و تبدیل مخاطبان به مشتریان در طول زمان استفاده می‌شود. این هرم به صورت مراحل مختلفی طراحی می‌شود، هر کدام از این مراحل بر ر...