روش های شناسایی پنالتی گوگل

تغییرات ناگهانی در رتبه گوگل، حتی حذف سایت از نتایج جستجو یا کاهش ترافیک به شدت، ممکن است نشانگر پنالتی سایت توسط گوگل باشد. در صورت مشاهده این نوع موارد، باید بررسی کنید که گوگل آیا جریمه‌های دستی یا...