آیا چاپخانه جزو مشاغل سخت است؟

پاسخ کوتاه به این سوال، بله است. کار در چاپخانه می تواند جزو مشاغل سخت و زیان آور باشد. چاپخانه دارای عوامل زیان آور متعددی است که می تواند بر سلامت جسمی و روحی کارگران تأثیر منفی بگذارد. برخی از عوام...