همه چیز درباره چاپ هلیوگراور

چاپ هلیوگراور به نام‌های دیگری مانند چاپ گود، چاپ برجسته و چاپ فلش نیز شناخته می‌شود. چاپ هلیوگراور یک روش چاپ برجسته است که در آن از کلیشه فلزی برای ایجاد طرح بر روی سطح چاپ استفاده می‌شود. در این رو...