چاپ UV چیست؟

چاپ UV یکی از روش های چاپ دیجیتال است که در سال های اخیر به دلیل مزایای زیادی که دارد، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. این نوع چاپ از اشعه فرابنفش برای خشک کردن جوهر استفاده می کند و به همین دلیل سرعت خش...