اولین کتابی که چاپ شد چه بود؟

قدیمی‌ترین کتاب چاپی که تاکنون پیدا شده‌است، یک متن مذهبی بودایی است که در سال ۸۶۸ چاپ شده، این متن در غار دون‌هوانگ در جادهٔ ابریشم کشف شده‌است. این کتاب به نام «سوترا بودای طلایی» یا «سوترا پنج عنصر...