قطع های استاندارد کتاب

قطع های استاندارد کتاب

قطع های استاندارد کتاب ، اندازه طول و عرض آن را مشخص می‌کند. قطع کتاب یکی از عوامل مهم در طراحی و چاپ کتاب است که بر خوانایی و زیبایی کتاب تأثیر می‌گذارد. قطع‌های رایج کتاب قطع‌های رایج کتاب، قطع‌هایی...

اولین کتابی که چاپ شد چه بود؟

اولین کتابی که چاپ شد چه بود؟

قدیمی‌ترین کتاب چاپی که تاکنون پیدا شده‌است، یک متن مذهبی بودایی است که در سال ۸۶۸ چاپ شده، این متن در غار دون‌هوانگ در جادهٔ ابریشم کشف شده‌است. این کتاب به نام «سوترا بودای طلایی» یا «سوترا پنج عنصر...

آخرین آگهی ها

بالا