کد رنگ های مخصوص چاپ

کد رنگ های مخصوص چاپ

پنتون یک سیستم تطبیق رنگ است که به طور گسترده در صنعت چاپ استفاده می شود. این سیستم شامل مجموعه ای از رنگ های استاندارد است که هر کدام یک کد منحصر به فرد دارند. این کدها تضمین می کنند که رنگ مورد نظر شما، بدون در نظر گرفتن اینکه توسط چه کسی و در کجا چاپ می شود، به طور دقیق بازتولید می شود.

مزایای استفاده از پنتون در چاپ:

  • ثبات رنگ: پنتون تضمین می کند که رنگ مورد نظر شما در هر بار چاپ به طور دقیق بازتولید می شود. این امر به ویژه برای برندها و شرکت هایی که به دنبال حفظ یک تصویر ثابت و حرفه ای هستند، مهم است.
  • دقت رنگ: پنتون طیف گسترده ای از رنگ ها را ارائه می دهد، از جمله رنگ های روشن، فلورسنت و متالیک. این امر به شما امکان می دهد تا از رنگ های دقیق در پروژه های چاپ خود استفاده کنید.
  • کنترل بیشتر: پنتون به شما کنترل بیشتری بر ظاهر رنگ های چاپ شده شما می دهد. شما می توانید از پنتون برای ایجاد رنگ های سفارشی، مطابقت با رنگ های موجود و یا ایجاد جلوه های ویژه استفاده کنید.

در این مطلب  کدهای رنگ چاپ cmyk را پیش رو دارید.

white (Safe 16 SVG Hex3) cmyk(0%, 0%, 0%, 0%) gray99 cmyk(0%, 0%, 0%, 1%) gray98 cmyk(0%, 0%, 0%, 2%)
gray97 cmyk(0%, 0%, 0%, 3%) whitesmoke (SVG) cmyk(0%, 0%, 0%, 4%) gray95 cmyk(0%, 0%, 0%, 5%)
gray94 cmyk(0%, 0%, 0%, 6%) gray93 cmyk(0%, 0%, 0%, 7%) gray92 cmyk(0%, 0%, 0%, 8%)
gray91 cmyk(0%, 0%, 0%, 9%) gray90 cmyk(0%, 0%, 0%, 10%) gray89 cmyk(0%, 0%, 0%, 11%)
gray88 cmyk(0%, 0%, 0%, 12%) gray87 cmyk(0%, 0%, 0%, 13%) gray86 cmyk(0%, 0%, 0%, 14%)
gainsboro (SVG) cmyk(0%, 0%, 0%, 14%) gray85 cmyk(0%, 0%, 0%, 15%) gray84 cmyk(0%, 0%, 0%, 16%)
lightgrey (SVG) cmyk(0%, 0%, 0%, 17%) lightgray (SVG) cmyk(0%, 0%, 0%, 17%) gray83 cmyk(0%, 0%, 0%, 17%)
gray82 cmyk(0%, 0%, 0%, 18%) gray81 cmyk(0%, 0%, 0%, 19%) verylight grey cmyk(0%, 0%, 0%, 20%)
gray80 (Safe Hex3) cmyk(0%, 0%, 0%, 20%) gray79 cmyk(0%, 0%, 0%, 21%) gray78 cmyk(0%, 0%, 0%, 22%)
gray77 cmyk(0%, 0%, 0%, 23%) gray76 cmyk(0%, 0%, 0%, 24%) silver (16 SVG) cmyk(0%, 0%, 0%, 25%)
gray cmyk(0%, 0%, 0%, 25%) gray75 cmyk(0%, 0%, 0%, 25%) gray74 cmyk(0%, 0%, 0%, 26%)
gray73 cmyk(0%, 0%, 0%, 27%) gray72 cmyk(0%, 0%, 0%, 28%) gray71 cmyk(0%, 0%, 0%, 29%)
gray70 cmyk(0%, 0%, 0%, 30%) gray69 cmyk(0%, 0%, 0%, 31%) gray68 cmyk(0%, 0%, 0%, 32%)
gray67 cmyk(0%, 0%, 0%, 33%) sgilight gray (Hex3) cmyk(0%, 0%, 0%, 33%) darkgrey (SVG) cmyk(0%, 0%, 0%, 34%)
gray66 cmyk(0%, 0%, 0%, 34%) darkgray (SVG) cmyk(0%, 0%, 0%, 34%) gray65 cmyk(0%, 0%, 0%, 35%)
gray64 cmyk(0%, 0%, 0%, 36%) gray63 cmyk(0%, 0%, 0%, 37%) gray62 cmyk(0%, 0%, 0%, 38%)
gray61 cmyk(0%, 0%, 0%, 39%) gray60 (Safe Hex3) cmyk(0%, 0%, 0%, 40%) gray59 cmyk(0%, 0%, 0%, 41%)
gray58 cmyk(0%, 0%, 0%, 42%) gray57 cmyk(0%, 0%, 0%, 43%) gray56 cmyk(0%, 0%, 0%, 44%)
gray55 cmyk(0%, 0%, 0%, 45%) gray54 cmyk(0%, 0%, 0%, 46%) gray53 cmyk(0%, 0%, 0%, 47%)
gray52 cmyk(0%, 0%, 0%, 48%) gray51 cmyk(0%, 0%, 0%, 49%) grey (16 SVG) cmyk(0%, 0%, 0%, 50%)
gray50 cmyk(0%, 0%, 0%, 50%) gray (16 SVG) cmyk(0%, 0%, 0%, 50%) gray49 cmyk(0%, 0%, 0%, 51%)
gray48 cmyk(0%, 0%, 0%, 52%) gray47 cmyk(0%, 0%, 0%, 53%) gray46 cmyk(0%, 0%, 0%, 54%)
gray45 cmyk(0%, 0%, 0%, 55%) gray44 cmyk(0%, 0%, 0%, 56%) gray43 cmyk(0%, 0%, 0%, 57%)
gray42 cmyk(0%, 0%, 0%, 58%) dimgrey (SVG) cmyk(0%, 0%, 0%, 59%) dimgray (SVG) cmyk(0%, 0%, 0%, 59%)
gray40 (Safe Hex3) cmyk(0%, 0%, 0%, 60%) gray39 cmyk(0%, 0%, 0%, 61%) gray38 cmyk(0%, 0%, 0%, 62%)
gray37 cmyk(0%, 0%, 0%, 63%) gray36 cmyk(0%, 0%, 0%, 64%) gray35 cmyk(0%, 0%, 0%, 65%)
gray34 cmyk(0%, 0%, 0%, 66%) gray33 (Hex3) cmyk(0%, 0%, 0%, 67%) gray32 cmyk(0%, 0%, 0%, 68%)
gray31 cmyk(0%, 0%, 0%, 69%) gray30 cmyk(0%, 0%, 0%, 70%) gray29 cmyk(0%, 0%, 0%, 71%)
gray28 cmyk(0%, 0%, 0%, 72%) gray27 cmyk(0%, 0%, 0%, 73%) gray26 cmyk(0%, 0%, 0%, 74%)
gray25 cmyk(0%, 0%, 0%, 75%) gray24 cmyk(0%, 0%, 0%, 76%) gray23 cmyk(0%, 0%, 0%, 77%)
gray22 cmyk(0%, 0%, 0%, 78%) gray21 cmyk(0%, 0%, 0%, 79%) gray20 (Safe Hex3) cmyk(0%, 0%, 0%, 80%)
gray19 cmyk(0%, 0%, 0%, 81%) gray18 cmyk(0%, 0%, 0%, 82%) gray17 cmyk(0%, 0%, 0%, 83%)
gray16 cmyk(0%, 0%, 0%, 84%) gray15 cmyk(0%, 0%, 0%, 85%) gray14 cmyk(0%, 0%, 0%, 86%)
gray13 cmyk(0%, 0%, 0%, 87%) gray12 cmyk(0%, 0%, 0%, 88%) gray11 cmyk(0%, 0%, 0%, 89%)
gray10 cmyk(0%, 0%, 0%, 90%) gray9 cmyk(0%, 0%, 0%, 91%) gray8 cmyk(0%, 0%, 0%, 92%)
gray7 cmyk(0%, 0%, 0%, 93%) gray6 cmyk(0%, 0%, 0%, 94%) gray5 cmyk(0%, 0%, 0%, 95%)
gray4 cmyk(0%, 0%, 0%, 96%) gray3 cmyk(0%, 0%, 0%, 97%) gray2 cmyk(0%, 0%, 0%, 98%)
gray1 cmyk(0%, 0%, 0%, 99%) black (Safe 16 SVG Hex3) cmyk(0%, 0%, 0%, 100%) stainless steel cmyk(0%, 0%, 2%, 12%)
blackberry cmyk(0%, 0%, 3%, 77%) ivory (SVG) cmyk(0%, 0%, 6%, 0%) ivory2 cmyk(0%, 0%, 6%, 7%)
ivory3 cmyk(0%, 0%, 6%, 20%) ivory4 cmyk(0%, 0%, 6%, 45%) beige (SVG) cmyk(0%, 0%, 10%, 4%)
fog cmyk(0%, 0%, 10%, 20%) lightyellow (SVG) cmyk(0%, 0%, 12%, 0%) light yellow2 cmyk(0%, 0%, 12%, 7%)
wheat cmyk(0%, 0%, 12%, 15%) light yellow3 cmyk(0%, 0%, 12%, 20%) light yellow4 cmyk(0%, 0%, 12%, 45%)
lightgoldenrodyellow (SVG) cmyk(0%, 0%, 16%, 2%) warmgrey cmyk(0%, 0%, 18%, 50%) bone (Safe Hex3) cmyk(0%, 0%, 20%, 0%)
medium goldenrod cmyk(0%, 0%, 26%, 8%) popcornyellow (Hex3) cmyk(0%, 0%, 33%, 0%) khaki cmyk(0%, 0%, 40%, 38%)
darkolivegreen cmyk(0%, 0%, 41%, 69%) goldenrod cmyk(0%, 0%, 49%, 14%) papaya cmyk(0%, 0%, 51%, 0%)
ganegreen (Hex3) cmyk(0%, 0%, 57%, 53%) sgiolivedrab cmyk(0%, 0%, 61%, 44%) brightgold cmyk(0%, 0%, 88%, 15%)
yellow (Safe 16 SVG Hex3) cmyk(0%, 0%, 100%, 0%) yellow2 (Hex3) cmyk(0%, 0%, 100%, 7%) ralphyellow (Safe Hex3) cmyk(0%, 0%, 100%, 20%)
yellow3 cmyk(0%, 0%, 100%, 20%) yellow4 cmyk(0%, 0%, 100%, 45%) olive (16 SVG) cmyk(0%, 0%, 100%, 50%)
snow4 cmyk(0%, 1%, 1%, 45%) coconut cmyk(0%, 1%, 19%, 0%) lemonchiffon4 cmyk(0%, 1%, 19%, 45%)
yellow candy cmyk(0%, 1%, 41%, 7%) green grape cmyk(0%, 1%, 90%, 19%) snow (SVG) cmyk(0%, 2%, 2%, 0%)
snow2 cmyk(0%, 2%, 2%, 7%) snow3 cmyk(0%, 2%, 2%, 20%) floralwhite (SVG) cmyk(0%, 2%, 6%, 0%)
ash cmyk(0%, 2%, 9%, 22%) cornsilk3 cmyk(0%, 2%, 14%, 20%) sgibrightgray cmyk(0%, 2%, 14%, 23%)
cornsilk4 cmyk(0%, 2%, 14%, 45%) lemonchiffon (SVG) cmyk(0%, 2%, 20%, 0%) lemonchiffon2 cmyk(0%, 2%, 20%, 7%)
cream city brick cmyk(0%, 2%, 20%, 11%) lemonchiffon3 cmyk(0%, 2%, 20%, 20%) pickle cmyk(0%, 2%, 72%, 52%)
oldlace (SVG) cmyk(0%, 3%, 9%, 1%) cornsilk (SVG) cmyk(0%, 3%, 14%, 0%) cornsilk2 cmyk(0%, 3%, 14%, 7%)
palegoldenrod (SVG) cmyk(0%, 3%, 29%, 7%) tank cmyk(0%, 3%, 35%, 62%) darkkhaki (SVG) cmyk(0%, 3%, 43%, 26%)
khaki2 cmyk(0%, 3%, 44%, 7%) khaki3 cmyk(0%, 3%, 44%, 20%) seashell4 cmyk(0%, 4%, 6%, 45%)
seashell (SVG) cmyk(0%, 4%, 7%, 0%) seashell2 cmyk(0%, 4%, 7%, 7%) seashell3 cmyk(0%, 4%, 7%, 20%)
titanium cmyk(0%, 4%, 7%, 29%) linen (SVG) cmyk(0%, 4%, 8%, 2%) khaki (SVG) cmyk(0%, 4%, 42%, 6%)
khaki1 cmyk(0%, 4%, 44%, 0%) khaki4 cmyk(0%, 4%, 44%, 45%) yellow perch cmyk(0%, 4%, 49%, 12%)
buttermilk cmyk(0%, 5%, 29%, 0%) grapefruit cmyk(0%, 5%, 42%, 5%) lavenderblush (SVG) cmyk(0%, 6%, 4%, 0%)
lavenderblush2 cmyk(0%, 6%, 4%, 7%) lavenderblush3 cmyk(0%, 6%, 4%, 20%) lavenderblush4 cmyk(0%, 6%, 4%, 45%)
manatee gray cmyk(0%, 6%, 7%, 31%) antiquewhite1 cmyk(0%, 6%, 14%, 0%) peach cmyk(0%, 6%, 14%, 0%)
antiquewhite (SVG) cmyk(0%, 6%, 14%, 2%) antiquewhite2 cmyk(0%, 6%, 14%, 7%) antiquewhite3 cmyk(0%, 6%, 14%, 20%)
antiquewhite4 cmyk(0%, 6%, 14%, 45%) papayawhip (SVG) cmyk(0%, 6%, 16%, 0%) corn cmyk(0%, 6%, 63%, 2%)
anjou pear cmyk(0%, 6%, 96%, 27%) light goldenrod1 cmyk(0%, 7%, 45%, 0%) light goldenrod cmyk(0%, 7%, 45%, 7%)
light goldenrod3 cmyk(0%, 7%, 45%, 20%) light goldenrod4 cmyk(0%, 7%, 45%, 45%) blanchedalmond (SVG) cmyk(0%, 8%, 20%, 0%)
light goldenrod2 cmyk(0%, 8%, 45%, 7%) brass cmyk(0%, 8%, 64%, 29%) lemon cmyk(0%, 8%, 74%, 16%)
desert sand cmyk(0%, 9%, 16%, 0%) eggshell cmyk(0%, 9%, 20%, 1%) beige dark cmyk(0%, 9%, 21%, 36%)
wheat1 cmyk(0%, 9%, 27%, 0%) wheat (SVG) cmyk(0%, 9%, 27%, 4%) wheat2 cmyk(0%, 9%, 27%, 7%)
wheat3 cmyk(0%, 9%, 27%, 20%) wheat4 cmyk(0%, 9%, 27%, 45%) banana cmyk(0%, 9%, 62%, 11%)
pink glass cmyk(0%, 10%, 2%, 17%) mistyrose4 cmyk(0%, 10%, 12%, 45%) bisque4 cmyk(0%, 10%, 23%, 45%)
beach sand cmyk(0%, 10%, 26%, 7%) honey cmyk(0%, 10%, 32%, 0%) yolk cmyk(0%, 10%, 100%, 0%)
blue corn chips cmyk(0%, 11%, 2%, 65%) mistyrose (SVG) cmyk(0%, 11%, 12%, 0%) mistyrose2 cmyk(0%, 11%, 12%, 7%)
mistyrose3 cmyk(0%, 11%, 12%, 20%) bisque (SVG) cmyk(0%, 11%, 23%, 0%) bisque2 cmyk(0%, 11%, 23%, 7%)
bisque3 cmyk(0%, 11%, 23%, 20%) moccasin (SVG) cmyk(0%, 11%, 29%, 0%) cadmiumlemon cmyk(0%, 11%, 99%, 0%)
thistle1 cmyk(0%, 12%, 0%, 0%) thistle2 cmyk(0%, 12%, 0%, 7%) thistle (SVG) cmyk(0%, 12%, 0%, 15%)
thistle3 cmyk(0%, 12%, 0%, 20%) thistle4 cmyk(0%, 12%, 0%, 45%) ivoryblack cmyk(0%, 12%, 20%, 84%)
pistachio shell cmyk(0%, 12%, 27%, 8%) mocha latte cmyk(0%, 13%, 26%, 21%) navajowhite (SVG) cmyk(0%, 13%, 32%, 0%)
navajowhite2 cmyk(0%, 13%, 32%, 7%) navajowhite3 cmyk(0%, 13%, 32%, 20%) navajowhite4 cmyk(0%, 13%, 32%, 45%)
canvas cmyk(0%, 13%, 48%, 38%) oldgold cmyk(0%, 13%, 71%, 19%) pineapple cmyk(0%, 13%, 77%, 1%)
gummi yellow cmyk(0%, 13%, 95%, 2%) peachpuff4 cmyk(0%, 14%, 27%, 45%) espresso cmyk(0%, 14%, 29%, 9%)
tan (SVG) cmyk(0%, 14%, 33%, 18%) bronze cmyk(0%, 14%, 41%, 45%) orange candy cmyk(0%, 14%, 43%, 16%)
dark wheat cmyk(0%, 14%, 44%, 9%) golden delicious apple cmyk(0%, 14%, 59%, 7%) corfu pink cmyk(0%, 15%, 0%, 7%)
peachpuff (SVG) cmyk(0%, 15%, 27%, 0%) peachpuff2 cmyk(0%, 15%, 27%, 7%) peachpuff3 cmyk(0%, 15%, 27%, 20%)
newtan cmyk(0%, 15%, 33%, 8%) bread cmyk(0%, 15%, 38%, 1%) sandstone cmyk(0%, 16%, 21%, 35%)
gold (SVG) cmyk(0%, 16%, 100%, 0%) gold2 cmyk(0%, 16%, 100%, 7%) gold3 cmyk(0%, 16%, 100%, 20%)
gold4 cmyk(0%, 16%, 100%, 45%) pink shell cmyk(0%, 17%, 11%, 4%) piglet snout cmyk(0%, 17%, 19%, 7%)
light wood cmyk(0%, 17%, 29%, 9%) burlywood1 cmyk(0%, 17%, 39%, 0%) burlywood2 cmyk(0%, 17%, 39%, 7%)
burlywood (SVG) cmyk(0%, 17%, 39%, 13%) burlywood3 cmyk(0%, 17%, 39%, 20%) burlywood4 cmyk(0%, 17%, 39%, 45%)
bartlett pear cmyk(0%, 17%, 78%, 20%) sign yellow cmyk(0%, 17%, 91%, 1%) bermuda sand cmyk(0%, 18%, 17%, 4%)
light copper cmyk(0%, 18%, 38%, 7%) beer cmyk(0%, 18%, 74%, 10%) conch cmyk(0%, 19%, 18%, 18%)
flatpink (Safe Hex3) cmyk(0%, 20%, 20%, 0%) sand (Safe Hex3) cmyk(0%, 20%, 40%, 0%) mustard (Hex3) cmyk(0%, 20%, 93%, 0%)
cashew cmyk(0%, 22%, 48%, 13%) semisweet chocolate2 cmyk(0%, 22%, 83%, 10%) strawberry smoothie cmyk(0%, 23%, 16%, 8%)
medium wood cmyk(0%, 23%, 40%, 35%) cheddar cmyk(0%, 23%, 59%, 0%) rosybrown1 cmyk(0%, 24%, 24%, 0%)
rosybrown2 cmyk(0%, 24%, 24%, 7%) rosybrown3 cmyk(0%, 24%, 24%, 20%) rosybrown (SVG) cmyk(0%, 24%, 24%, 26%)
rosybrown4 cmyk(0%, 24%, 24%, 45%) goldenrod1 cmyk(0%, 24%, 85%, 0%) goldenrod (SVG) cmyk(0%, 24%, 85%, 15%)
goldenrod2 cmyk(0%, 24%, 86%, 7%) goldenrod3 cmyk(0%, 24%, 86%, 20%) goldenrod4 cmyk(0%, 24%, 86%, 45%)
lavender (Safe Hex3) cmyk(0%, 25%, 0%, 20%) pink (SVG) cmyk(0%, 25%, 20%, 0%) cappuccino cmyk(0%, 25%, 60%, 30%)
bronzeii cmyk(0%, 25%, 63%, 35%) sienna cmyk(0%, 25%, 75%, 44%) plum2 cmyk(0%, 26%, 0%, 8%)
pink candy cmyk(0%, 26%, 7%, 14%) dustyrose cmyk(0%, 26%, 26%, 48%) melon cmyk(0%, 26%, 54%, 11%)
cafe americano cmyk(0%, 26%, 54%, 79%) organic tea cmyk(0%, 26%, 79%, 33%) plum1 (Hex3) cmyk(0%, 27%, 0%, 0%)
plum2 cmyk(0%, 27%, 0%, 7%) plum3 cmyk(0%, 27%, 0%, 20%) plum4 cmyk(0%, 27%, 0%, 45%)
darkgoldenrod1 cmyk(0%, 27%, 94%, 0%) darkgoldenrod2 cmyk(0%, 27%, 94%, 7%) darkgoldenrod3 cmyk(0%, 27%, 94%, 20%)
darkgoldenrod (SVG) cmyk(0%, 27%, 94%, 28%) darkgoldenrod4 cmyk(0%, 27%, 94%, 45%) plum (SVG) cmyk(0%, 28%, 0%, 13%)
cotton candy cmyk(0%, 28%, 12%, 3%) ham cmyk(0%, 28%, 24%, 14%) almond cmyk(0%, 28%, 63%, 23%)
packer gold cmyk(0%, 28%, 92%, 1%) pink4 cmyk(0%, 29%, 22%, 45%) pink1 cmyk(0%, 29%, 23%, 0%)
pink2 cmyk(0%, 29%, 23%, 7%) pink3 cmyk(0%, 29%, 23%, 20%) lightpink (SVG) cmyk(0%, 29%, 24%, 0%)
darkwood cmyk(0%, 29%, 50%, 48%) feldspar cmyk(0%, 30%, 44%, 18%) verydarkbrown cmyk(0%, 30%, 45%, 64%)
darktan cmyk(0%, 30%, 48%, 41%) latte cmyk(0%, 30%, 64%, 38%) pyridiumorange cmyk(0%, 30%, 98%, 6%)
purple ink cmyk(0%, 31%, 3%, 39%) cadmium yellowlight cmyk(0%, 31%, 94%, 0%) grape cmyk(0%, 32%, 14%, 67%)
amethyst cmyk(0%, 32%, 16%, 38%) pink cloud cmyk(0%, 32%, 26%, 4%) peachpuff cmyk(0%, 32%, 27%, 0%)
light pink1 cmyk(0%, 32%, 27%, 0%) light pink2 cmyk(0%, 32%, 27%, 7%) tongue cmyk(0%, 32%, 27%, 9%)
light pink3 cmyk(0%, 32%, 27%, 20%) light pink4 cmyk(0%, 32%, 27%, 45%) cafe au lait cmyk(0%, 32%, 66%, 29%)
dog tongue cmyk(0%, 33%, 13%, 4%) black beauty plum cmyk(0%, 33%, 29%, 74%) tan cmyk(0%, 33%, 49%, 14%)
sandybrown (SVG) cmyk(0%, 33%, 61%, 4%) gold7 (Hex3) cmyk(0%, 33%, 100%, 0%) aureolineyellow cmyk(0%, 34%, 86%, 0%)
naplesyellowdeep cmyk(0%, 34%, 93%, 0%) tan1 cmyk(0%, 35%, 69%, 0%) tan2 cmyk(0%, 35%, 69%, 7%)
peru (SVG) cmyk(0%, 35%, 69%, 20%) tan4 cmyk(0%, 35%, 69%, 45%) brick cmyk(0%, 35%, 80%, 39%)
orange (SVG) cmyk(0%, 35%, 100%, 0%) orange2 cmyk(0%, 35%, 100%, 7%) orange3 cmyk(0%, 35%, 100%, 20%)
orange4 cmyk(0%, 35%, 100%, 45%) purple fish cmyk(0%, 36%, 7%, 30%) darksalmon (SVG) cmyk(0%, 36%, 48%, 9%)
apricot cmyk(0%, 36%, 57%, 2%) rawumber cmyk(0%, 36%, 84%, 55%) lightsalmon (SVG) cmyk(0%, 37%, 52%, 0%)
light salmon2 cmyk(0%, 37%, 52%, 7%) light salmon3 cmyk(0%, 37%, 52%, 20%) light salmon4 cmyk(0%, 37%, 53%, 45%)
coconut shell cmyk(0%, 37%, 65%, 26%) pecan cmyk(0%, 37%, 80%, 12%) 20 pound cmyk(0%, 38%, 21%, 36%)
semisweet chocolate1 cmyk(0%, 38%, 64%, 58%) cantaloupe pulp cmyk(0%, 38%, 68%, 2%) copper cmyk(0%, 38%, 72%, 28%)
gold5 cmyk(0%, 38%, 75%, 20%) gold6 cmyk(0%, 38%, 76%, 20%) cool copper cmyk(0%, 38%, 88%, 15%)
kumquat cmyk(0%, 38%, 96%, 14%) carrot cmyk(0%, 39%, 86%, 7%) blueviolet cmyk(0%, 40%, 0%, 38%)
carnation cmyk(0%, 40%, 20%, 13%) smyrna purple cmyk(0%, 40%, 25%, 36%) peach (Hex3) cmyk(0%, 40%, 67%, 0%)
goldochre cmyk(0%, 40%, 81%, 22%) cadmiumyellow cmyk(0%, 40%, 93%, 0%) cinnamon (Hex3) cmyk(0%, 40%, 100%, 33%)
violet cmyk(0%, 41%, 0%, 69%) salmon5 cmyk(0%, 41%, 41%, 56%) ochre (Hex3) cmyk(0%, 42%, 83%, 20%)
bubble gum cmyk(0%, 43%, 27%, 0%) sgisalmon cmyk(0%, 43%, 43%, 22%) tan (Hex3) cmyk(0%, 43%, 79%, 7%)
yellowochre cmyk(0%, 43%, 90%, 11%) sea urchin cmyk(0%, 44%, 10%, 59%) violet (SVG) cmyk(0%, 45%, 0%, 7%)
salmon1 cmyk(0%, 45%, 59%, 0%) salmon2 cmyk(0%, 45%, 59%, 7%) salmon3 cmyk(0%, 45%, 59%, 20%)
salmon4 cmyk(0%, 45%, 59%, 45%) bakerschocolate cmyk(0%, 45%, 75%, 64%) crema cmyk(0%, 45%, 97%, 22%)
darkorange (SVG) cmyk(0%, 45%, 100%, 0%) lightcoral (SVG) cmyk(0%, 47%, 47%, 6%) deepochre cmyk(0%, 47%, 77%, 55%)
mandarianorange cmyk(0%, 47%, 78%, 11%) sign brown cmyk(0%, 47%, 82%, 62%) darkorange5 cmyk(0%, 47%, 100%, 0%)
sign orange cmyk(0%, 47%, 100%, 13%) fuji apple cmyk(0%, 48%, 54%, 16%) orchid cmyk(0%, 49%, 0%, 14%)
orchid4 cmyk(0%, 49%, 1%, 45%) orchid1 cmyk(0%, 49%, 2%, 0%) orchid2 cmyk(0%, 49%, 2%, 7%)
orchid (SVG) cmyk(0%, 49%, 2%, 15%) orchid3 cmyk(0%, 49%, 2%, 20%) palevioletred1 cmyk(0%, 49%, 33%, 0%)
palevioletred2 cmyk(0%, 49%, 33%, 7%) palevioletred (SVG) cmyk(0%, 49%, 33%, 14%) palevioletred3 cmyk(0%, 49%, 33%, 20%)
palevioletred4 cmyk(0%, 49%, 33%, 45%) salmon (SVG) cmyk(0%, 49%, 54%, 2%) sienna1 cmyk(0%, 49%, 72%, 0%)
sienna2 cmyk(0%, 49%, 72%, 7%) sienna3 cmyk(0%, 49%, 72%, 20%) sienna (SVG) cmyk(0%, 49%, 72%, 37%)
sienna4 cmyk(0%, 49%, 73%, 45%) cinnamon cmyk(0%, 49%, 100%, 52%) coral (SVG) cmyk(0%, 50%, 69%, 0%)
chocolate1 cmyk(0%, 50%, 86%, 0%) chocolate2 cmyk(0%, 50%, 86%, 7%) chocolate (SVG) cmyk(0%, 50%, 86%, 18%)
chocolate3 cmyk(0%, 50%, 86%, 20%) saddlebrown (SVG) cmyk(0%, 50%, 86%, 45%) orange cmyk(0%, 50%, 100%, 0%)
darkorange1 cmyk(0%, 50%, 100%, 0%) darkorange2 cmyk(0%, 50%, 100%, 7%) darkorange3 cmyk(0%, 50%, 100%, 20%)
darkorange4 cmyk(0%, 50%, 100%, 45%) pummelo pulp cmyk(0%, 51%, 63%, 4%) orange5 cmyk(0%, 51%, 75%, 0%)
brownochre cmyk(0%, 51%, 77%, 47%) marsyellow cmyk(0%, 51%, 89%, 11%) rawsienna cmyk(0%, 51%, 90%, 22%)
coffee cmyk(0%, 51%, 98%, 33%) hotpink3 cmyk(0%, 53%, 30%, 20%) bacon cmyk(0%, 53%, 56%, 22%)
red roof cmyk(0%, 53%, 61%, 22%) orange crush cmyk(0%, 53%, 80%, 3%) oregon salmon (Hex3) cmyk(0%, 53%, 87%, 0%)
marsorange cmyk(0%, 54%, 87%, 41%) hotpink2 cmyk(0%, 55%, 30%, 7%) indianred (SVG) cmyk(0%, 55%, 55%, 20%)
coral1 cmyk(0%, 55%, 66%, 0%) coral2 cmyk(0%, 55%, 66%, 7%) coral4 cmyk(0%, 55%, 66%, 45%)
tangerine cmyk(0%, 55%, 91%, 0%) thistle cmyk(0%, 56%, 14%, 29%) coral3 cmyk(0%, 56%, 66%, 20%)
neonpink cmyk(0%, 57%, 22%, 0%) hotpink1 cmyk(0%, 57%, 29%, 0%) hotpink4 cmyk(0%, 58%, 29%, 45%)
indianred1 cmyk(0%, 58%, 58%, 0%) indianred2 cmyk(0%, 58%, 58%, 7%) indianred4 cmyk(0%, 58%, 58%, 45%)
hotpink (SVG) cmyk(0%, 59%, 29%, 0%) bunny eye cmyk(0%, 59%, 44%, 35%) indianred3 cmyk(0%, 59%, 59%, 20%)
cherry cmyk(0%, 60%, 57%, 8%) seattle salmon (Safe Hex3) cmyk(0%, 60%, 60%, 0%) sepia cmyk(0%, 60%, 81%, 63%)
vandykebrown cmyk(0%, 60%, 95%, 63%) orange (Safe Hex3) cmyk(0%, 60%, 100%, 0%) sgibeet cmyk(0%, 61%, 0%, 44%)
tomato (SVG) cmyk(0%, 61%, 72%, 0%) tomato2 cmyk(0%, 61%, 72%, 7%) tomato3 cmyk(0%, 61%, 72%, 20%)
tomato4 cmyk(0%, 61%, 73%, 45%) burntsienna cmyk(0%, 61%, 89%, 46%) apple cmyk(0%, 62%, 55%, 20%)
cadmiumorange cmyk(0%, 62%, 99%, 0%) cola cmyk(0%, 63%, 70%, 31%) burntumber cmyk(0%, 63%, 74%, 46%)
jonathan apple cmyk(0%, 63%, 76%, 30%) hematite cmyk(0%, 64%, 64%, 11%) kidney bean cmyk(0%, 65%, 92%, 31%)
chili cmyk(0%, 66%, 69%, 17%) fleshochre cmyk(0%, 66%, 87%, 0%) brown cmyk(0%, 67%, 67%, 50%)
safety cone cmyk(0%, 67%, 80%, 0%) chocolate (Safe Hex3) cmyk(0%, 67%, 100%, 40%) chili powder cmyk(0%, 68%, 88%, 22%)
plum pudding cmyk(0%, 69%, 40%, 47%) cranberry jello cmyk(0%, 69%, 54%, 4%) pomegranate cmyk(0%, 69%, 66%, 4%)
maroon5 cmyk(0%, 70%, 99%, 59%) pink jeep cmyk(0%, 71%, 43%, 12%) watermelon pulp cmyk(0%, 71%, 74%, 5%)
englishred cmyk(0%, 71%, 88%, 17%) soylent red cmyk(0%, 71%, 97%, 12%) raspberry cmyk(0%, 72%, 36%, 47%)
cranberry cmyk(0%, 73%, 41%, 29%) maroonb0 cmyk(0%, 73%, 45%, 31%) orangered (SVG) cmyk(0%, 73%, 100%, 0%)
orangered2 cmyk(0%, 73%, 100%, 7%) orangered3 cmyk(0%, 73%, 100%, 20%) brown1 cmyk(0%, 73%, 100%, 45%)
violetred cmyk(0%, 75%, 25%, 20%) maroon6 cmyk(0%, 75%, 25%, 44%) orangered4 cmyk(0%, 75%, 75%, 0%)
brown2 cmyk(0%, 75%, 75%, 7%) brown3 cmyk(0%, 75%, 75%, 20%) orange cmyk(0%, 75%, 75%, 20%)
brown (SVG) cmyk(0%, 75%, 75%, 35%) brown cmyk(0%, 75%, 75%, 35%) firebrick5 cmyk(0%, 75%, 75%, 44%)
brown4 cmyk(0%, 75%, 75%, 45%) violetred1 cmyk(0%, 76%, 41%, 0%) violetred2 cmyk(0%, 76%, 41%, 7%)
violetred3 cmyk(0%, 76%, 41%, 20%) violetred4 cmyk(0%, 76%, 41%, 45%) passion fruit cmyk(0%, 76%, 67%, 67%)
rosemadder cmyk(0%, 76%, 75%, 11%) greenishumber cmyk(0%, 76%, 95%, 0%) darkpurple cmyk(0%, 77%, 11%, 47%)
barney cmyk(0%, 77%, 34%, 17%) bing cherry cmyk(0%, 77%, 79%, 37%) braeburn apple cmyk(0%, 78%, 68%, 27%)
maroon4 cmyk(0%, 80%, 29%, 45%) maroon1 cmyk(0%, 80%, 30%, 0%) maroon2 cmyk(0%, 80%, 30%, 7%)
maroon3 cmyk(0%, 80%, 30%, 20%) madderlakedeep cmyk(0%, 80%, 79%, 11%) novascotia salmon (Safe Hex3) cmyk(0%, 80%, 80%, 0%)
strawberry cmyk(0%, 80%, 81%, 25%) nectarine (Safe Hex3) cmyk(0%, 80%, 100%, 0%) deeppurple cmyk(0%, 81%, 40%, 67%)
ruby red cmyk(0%, 81%, 73%, 22%) burntsienna cmyk(0%, 81%, 80%, 67%) firebrick1 cmyk(0%, 81%, 81%, 0%)
brownmadder cmyk(0%, 81%, 81%, 14%) firebrick3 cmyk(0%, 81%, 81%, 20%) firebrick (SVG) cmyk(0%, 81%, 81%, 30%)
firebrick4 cmyk(0%, 81%, 81%, 45%) harold's crayon cmyk(0%, 82%, 27%, 29%) firebrick2 cmyk(0%, 82%, 82%, 7%)
permanent redviolet cmyk(0%, 83%, 68%, 14%) sign red cmyk(0%, 83%, 74%, 31%) alizarin crimson cmyk(0%, 83%, 76%, 11%)
bordeaux cmyk(0%, 84%, 71%, 40%) scarlet cmyk(0%, 84%, 84%, 45%) violetred cmyk(0%, 85%, 31%, 18%)
orangered cmyk(0%, 86%, 100%, 0%) indianred cmyk(0%, 87%, 82%, 31%) raspberry red cmyk(0%, 88%, 81%, 2%)
venetianred cmyk(0%, 88%, 85%, 17%) red delicious apple cmyk(0%, 88%, 94%, 38%) spicypink cmyk(0%, 89%, 32%, 0%)
mediumvioletred (SVG) cmyk(0%, 89%, 33%, 22%) red coat cmyk(0%, 90%, 80%, 28%) cadmiumreddeep cmyk(0%, 90%, 94%, 11%)
crimson (SVG) cmyk(0%, 91%, 73%, 14%) deeppink (SVG) cmyk(0%, 92%, 42%, 0%) deeppink2 cmyk(0%, 92%, 42%, 7%)
deeppink3 cmyk(0%, 92%, 42%, 20%) geraniumlake cmyk(0%, 92%, 79%, 11%) gummi red cmyk(0%, 92%, 100%, 1%)
bloodorange (Hex3) cmyk(0%, 92%, 100%, 20%) deeppink4 cmyk(0%, 93%, 42%, 45%) burgundy cmyk(0%, 97%, 95%, 38%)
cadmiumredlight cmyk(0%, 99%, 95%, 0%) magenta (Safe 16=fuchsia SVG Hex3) cmyk(0%, 100%, 0%, 0%) fuchsia (Safe 16 SVG Hex3) cmyk(0%, 100%, 0%, 0%)
magenta2 (Hex3) cmyk(0%, 100%, 0%, 7%) magenta3 cmyk(0%, 100%, 0%, 20%) truepurple (Safe Hex3) cmyk(0%, 100%, 0%, 40%)
darkmagenta (SVG) cmyk(0%, 100%, 0%, 45%) purple (16 SVG) cmyk(0%, 100%, 0%, 50%) rose (Safe Hex3) cmyk(0%, 100%, 20%, 0%)
fuchsia2 (Hex3) cmyk(0%, 100%, 33%, 0%) orangered cmyk(0%, 100%, 50%, 0%) broadwaypink (Safe Hex3) cmyk(0%, 100%, 60%, 0%)
bright red (Safe Hex3) cmyk(0%, 100%, 80%, 0%) red (Safe 16 SVG Hex3) cmyk(0%, 100%, 100%, 0%) red2 (Hex3) cmyk(0%, 100%, 100%, 7%)
red3 cmyk(0%, 100%, 100%, 20%) darkred (SVG) cmyk(0%, 100%, 100%, 45%) maroon (16 SVG) cmyk(0%, 100%, 100%, 50%)
bloodred (Safe Hex3) cmyk(0%, 100%, 100%, 60%) darkcherryred (Safe Hex3) cmyk(0%, 100%, 100%, 80%) titaniumwhite cmyk(1%, 0%, 6%, 0%)
battleship cmyk(1%, 0%, 7%, 18%) soylent yellow cmyk(1%, 0%, 52%, 3%) zincwhite cmyk(1%, 3%, 0%, 0%)
lavender field cmyk(2%, 37%, 0%, 53%) turnip cmyk(2%, 56%, 0%, 33%) ghostwhite (SVG) cmyk(3%, 3%, 0%, 0%)
mintcream (SVG) cmyk(4%, 0%, 2%, 0%) chrome cmyk(4%, 0%, 12%, 5%) celery cmyk(4%, 0%, 39%, 16%)
eggplant cmyk(4%, 24%, 0%, 47%) moon cmyk(5%, 0%, 3%, 10%) camo1 cmyk(5%, 0%, 10%, 14%)
fire truck green cmyk(5%, 0%, 98%, 16%) azure (SVG) cmyk(6%, 0%, 0%, 0%) azure2 cmyk(6%, 0%, 0%, 7%)
azure3 cmyk(6%, 0%, 0%, 20%) azure4 cmyk(6%, 0%, 0%, 45%) honeydew (SVG) cmyk(6%, 0%, 6%, 0%)
honeydew2 cmyk(6%, 0%, 6%, 7%) honeydew3 cmyk(6%, 0%, 6%, 20%) honeydew4 cmyk(6%, 0%, 6%, 45%)
park ranger cmyk(6%, 0%, 9%, 70%) flight jacket cmyk(6%, 0%, 11%, 47%) avocado cmyk(6%, 0%, 55%, 37%)
aliceblue (SVG) cmyk(6%, 3%, 0%, 0%) coldgrey cmyk(7%, 0%, 2%, 46%) wasabi sauce cmyk(7%, 0%, 57%, 27%)
aluminum cmyk(7%, 5%, 0%, 29%) purple candy cmyk(7%, 21%, 0%, 20%) violet cmyk(7%, 39%, 0%, 40%)
brushed aluminum cmyk(8%, 0%, 4%, 23%) new $20 cmyk(8%, 0%, 9%, 22%) cantaloupe cmyk(8%, 0%, 10%, 34%)
pear cmyk(8%, 0%, 78%, 11%) silver cmyk(8%, 7%, 0%, 2%) lavender (SVG) cmyk(8%, 8%, 0%, 2%)
cobaltvioletdeep cmyk(8%, 79%, 0%, 38%) lizard cmyk(9%, 0%, 18%, 61%) seaweed cmyk(10%, 0%, 15%, 56%)
iceberg lettuce cmyk(10%, 0%, 50%, 11%) garden plum cmyk(10%, 21%, 0%, 51%) indigo tile cmyk(10%, 31%, 0%, 50%)
blue ice cmyk(11%, 0%, 2%, 4%) seaweed roll cmyk(11%, 0%, 19%, 49%) cactus cmyk(11%, 0%, 22%, 56%)
limepulp cmyk(11%, 0%, 39%, 7%) key lime pie cmyk(11%, 0%, 55%, 21%) quartz cmyk(11%, 11%, 0%, 5%)
lightcyan (SVG) cmyk(12%, 0%, 0%, 0%) light cyan2 cmyk(12%, 0%, 0%, 7%) light blue cmyk(12%, 0%, 0%, 15%)
light cyan3 cmyk(12%, 0%, 0%, 20%) light cyan4 cmyk(12%, 0%, 0%, 45%) lichen cmyk(12%, 0%, 19%, 15%)
heather blue cmyk(12%, 6%, 0%, 18%) medium orchid1 cmyk(12%, 60%, 0%, 0%) medium orchid2 cmyk(12%, 60%, 0%, 7%)
mediumorchid (SVG) cmyk(12%, 60%, 0%, 17%) medium orchid3 cmyk(12%, 60%, 0%, 20%) medium orchid4 cmyk(12%, 60%, 0%, 45%)
mint ice cream cmyk(13%, 0%, 16%, 11%) green goo cmyk(13%, 0%, 21%, 46%) melonrindgreen cmyk(13%, 0%, 35%, 0%)
mint blue cmyk(14%, 0%, 2%, 0%) shamrock shake cmyk(14%, 0%, 13%, 18%) camo3 cmyk(14%, 0%, 23%, 29%)
kermit cmyk(14%, 0%, 90%, 26%) green cheese cmyk(15%, 0%, 24%, 34%) green quartz cmyk(15%, 0%, 25%, 36%)
od green cmyk(15%, 0%, 27%, 68%) watermelon rind cmyk(15%, 0%, 56%, 61%) martini olive cmyk(15%, 0%, 57%, 36%)
breadfruit cmyk(15%, 0%, 75%, 39%) army uniform cmyk(16%, 0%, 2%, 75%) vanilla mint cmyk(16%, 0%, 11%, 16%)
camo2 cmyk(16%, 0%, 18%, 21%) broccoli cmyk(16%, 0%, 30%, 59%) mint candy cmyk(16%, 0%, 32%, 27%)
avacado cmyk(16%, 0%, 55%, 24%) blue nile cmyk(16%, 14%, 0%, 42%) ultramarine violet cmyk(16%, 67%, 0%, 57%)
green card cmyk(17%, 0%, 5%, 2%) pond scum cmyk(17%, 0%, 29%, 51%) soylent green cmyk(17%, 0%, 33%, 34%)
cat eye cmyk(17%, 0%, 63%, 10%) dolphin cmyk(17%, 14%, 0%, 48%) snake cmyk(18%, 0%, 20%, 58%)
kiwi cmyk(18%, 0%, 34%, 40%) jack pine cmyk(18%, 0%, 77%, 69%) safety vest cmyk(18%, 0%, 84%, 4%)
robin's egg cmyk(18%, 4%, 0%, 7%) LCD back cmyk(19%, 0%, 13%, 29%) tea leaves cmyk(19%, 0%, 20%, 54%)
sweet potato vine cmyk(19%, 0%, 71%, 21%) chartreuse verte cmyk(19%, 0%, 76%, 9%) blue dog cmyk(19%, 9%, 0%, 60%)
offwhitegreen (Safe Hex3) cmyk(20%, 0%, 20%, 0%) green hornet cmyk(20%, 0%, 36%, 48%) pea cmyk(20%, 0%, 58%, 41%)
chromeoxidegreen cmyk(20%, 0%, 84%, 50%) offwhiteblue (Safe Hex3) cmyk(20%, 20%, 0%, 0%) grape (Safe Hex3) cmyk(20%, 100%, 0%, 0%)
green mist cmyk(21%, 0%, 39%, 7%) darkolivegreen1 cmyk(21%, 0%, 56%, 0%) darkolivegreen2 cmyk(21%, 0%, 56%, 7%)
darkolivegreen3 cmyk(21%, 0%, 56%, 20%) darkolivegreen4 cmyk(21%, 0%, 56%, 45%) darkolivegreen (SVG) cmyk(21%, 0%, 56%, 58%)
light steelblue1 cmyk(21%, 12%, 0%, 0%) light steelblue2 cmyk(21%, 12%, 0%, 7%) lightsteelblue (SVG) cmyk(21%, 12%, 0%, 13%)
light steelblue3 cmyk(21%, 12%, 0%, 20%) light steelblue4 cmyk(21%, 12%, 0%, 45%) england pound cmyk(22%, 0%, 15%, 48%)
pastel blue cmyk(22%, 2%, 0%, 4%) slategray1 cmyk(22%, 11%, 0%, 0%) slategray2 cmyk(22%, 11%, 0%, 7%)
slategray3 cmyk(22%, 11%, 0%, 20%) lightslategrey (SVG Hex3) cmyk(22%, 11%, 0%, 40%) lightslategray (SVG Hex3) cmyk(22%, 11%, 0%, 40%)
slategrey (SVG) cmyk(22%, 11%, 0%, 44%) slategray (SVG) cmyk(22%, 11%, 0%, 44%) slategray4 cmyk(22%, 12%, 0%, 45%)
purple rose cmyk(22%, 63%, 0%, 53%) green bark cmyk(23%, 0%, 10%, 55%) fisherman's float cmyk(23%, 0%, 11%, 51%)
guacamole cmyk(23%, 0%, 38%, 16%) jolly green cmyk(23%, 0%, 88%, 20%) goldgreen (Hex3) cmyk(23%, 0%, 100%, 13%)
powderblue (SVG) cmyk(23%, 3%, 0%, 10%) purple rain cmyk(23%, 50%, 0%, 46%) darkseagreen1 cmyk(24%, 0%, 24%, 0%)
darkseagreen2 cmyk(24%, 0%, 24%, 7%) darkseagreen3 cmyk(24%, 0%, 24%, 20%) darkseagreen (SVG) cmyk(24%, 0%, 24%, 26%)
darkseagreen4 cmyk(24%, 0%, 24%, 45%) olivedrab4 cmyk(24%, 0%, 76%, 45%) light steelblue cmyk(24%, 24%, 0%, 26%)
wavecrest cmyk(25%, 0%, 2%, 20%) liberty cmyk(25%, 0%, 5%, 14%) blue fern cmyk(25%, 0%, 15%, 39%)
eton blue cmyk(25%, 0%, 19%, 22%) mint green cmyk(25%, 0%, 20%, 1%) yellowgreen2 cmyk(25%, 0%, 75%, 20%)
olivedrab (SVG) cmyk(25%, 0%, 75%, 44%) olivedrab1 cmyk(25%, 0%, 76%, 0%) olivedrab2 cmyk(25%, 0%, 76%, 7%)
yellowgreen (SVG) cmyk(25%, 0%, 76%, 20%) light blue1 cmyk(25%, 6%, 0%, 0%) light blue2 cmyk(25%, 6%, 0%, 7%)
lightblue (SVG) cmyk(25%, 6%, 0%, 10%) light blue3 cmyk(25%, 6%, 0%, 20%) light blue4 cmyk(25%, 6%, 0%, 45%)
violet flower cmyk(25%, 63%, 0%, 0%) darkorchid (SVG) cmyk(25%, 75%, 0%, 20%) darkslateblue cmyk(25%, 75%, 0%, 44%)
darkorchid1 cmyk(25%, 76%, 0%, 0%) darkorchid2 cmyk(25%, 76%, 0%, 7%) darkorchid3 cmyk(25%, 76%, 0%, 20%)
darkorchid cmyk(25%, 76%, 0%, 20%) darkorchid4 cmyk(25%, 76%, 0%, 45%) paleturquoise (SVG) cmyk(26%, 0%, 0%, 7%)
turquoise cmyk(26%, 0%, 0%, 8%) wet moss cmyk(26%, 0%, 50%, 68%) fenway grass cmyk(26%, 0%, 52%, 56%)
paleturquoise1 (Hex3) cmyk(27%, 0%, 0%, 0%) paleturquoise2 cmyk(27%, 0%, 0%, 7%) paleturquoise3 cmyk(27%, 0%, 0%, 20%)
paleturquoise4 cmyk(27%, 0%, 0%, 45%) pumice cmyk(27%, 0%, 16%, 36%) palm cmyk(27%, 0%, 50%, 49%)
green ash cmyk(28%, 0%, 6%, 44%) pastel green cmyk(28%, 0%, 19%, 20%) Coke bottle cmyk(28%, 0%, 19%, 34%)
fraser fir cmyk(28%, 0%, 25%, 58%) spinach cmyk(28%, 0%, 42%, 64%) mtn dew bottle cmyk(29%, 0%, 52%, 52%)
romaine lettuce cmyk(29%, 0%, 58%, 67%) pea cmyk(30%, 0%, 59%, 33%) wild violet cmyk(30%, 94%, 0%, 27%)
darkviolet (SVG) cmyk(30%, 100%, 0%, 17%) putting cmyk(31%, 0%, 34%, 40%) frog cmyk(31%, 0%, 44%, 25%)
light skyblue1 cmyk(31%, 11%, 0%, 0%) light skyblue2 cmyk(31%, 11%, 0%, 7%) light skyblue3 cmyk(31%, 11%, 0%, 20%)
light skyblue4 cmyk(31%, 12%, 0%, 45%) cerulean blue cmyk(31%, 13%, 0%, 11%) blue tuna cmyk(31%, 18%, 0%, 41%)
bluegrass cmyk(32%, 0%, 11%, 56%) 100 euro cmyk(32%, 0%, 37%, 22%) forestgreen2 cmyk(32%, 0%, 54%, 51%)
greenyellow (SVG) cmyk(32%, 0%, 82%, 0%) isle royale greenstone cmyk(33%, 0%, 17%, 61%) obsidian cmyk(33%, 0%, 26%, 64%)
greenyellow cmyk(33%, 0%, 49%, 14%) noble fir cmyk(33%, 0%, 51%, 58%) periwinkle (Hex3) cmyk(33%, 33%, 0%, 0%)
medium purple1 cmyk(33%, 49%, 0%, 0%) medium purple2 cmyk(33%, 49%, 0%, 7%) mediumpurple (SVG) cmyk(33%, 49%, 0%, 14%)
medium purple3 cmyk(33%, 49%, 0%, 20%) medium purple4 cmyk(33%, 49%, 0%, 45%) purple cmyk(33%, 87%, 0%, 6%)
concord grape cmyk(33%, 99%, 0%, 40%) purple6 (Hex3) cmyk(33%, 100%, 0%, 0%) light blue cmyk(34%, 0%, 0%, 15%)
green stamp cmyk(34%, 0%, 28%, 52%) douglas fir cmyk(34%, 0%, 55%, 62%) kakapo cmyk(34%, 0%, 69%, 56%)
lindsay eyes cmyk(34%, 6%, 0%, 40%) greencopper cmyk(35%, 0%, 7%, 50%) lampblack cmyk(35%, 0%, 17%, 72%)
green apple cmyk(35%, 0%, 67%, 41%) sgilight blue cmyk(35%, 18%, 0%, 25%) green visor cmyk(36%, 0%, 16%, 53%)
scotland pound cmyk(36%, 0%, 27%, 56%) green moth cmyk(36%, 0%, 45%, 25%) tree moss cmyk(36%, 0%, 68%, 38%)
darkgreencopper cmyk(37%, 0%, 7%, 54%) shamrock cmyk(37%, 0%, 25%, 60%) green soap cmyk(37%, 0%, 42%, 13%)
olive3b cmyk(37%, 0%, 54%, 63%) limerind cmyk(37%, 0%, 71%, 69%) old copper cmyk(37%, 3%, 0%, 28%)
lake huron cmyk(37%, 16%, 0%, 42%) blue corn cmyk(37%, 21%, 0%, 68%) palegreen (SVG) cmyk(39%, 0%, 39%, 2%)
light green (SVG) cmyk(39%, 0%, 39%, 7%) green grass of home cmyk(39%, 0%, 45%, 64%) royal palm cmyk(39%, 0%, 63%, 59%)
fenway monster cmyk(39%, 2%, 0%, 52%) blue shark cmyk(39%, 13%, 0%, 32%) blue cow cmyk(39%, 23%, 0%, 12%)
blue jeans cmyk(39%, 24%, 0%, 58%) purple1 cmyk(39%, 81%, 0%, 0%) blueviolet (SVG) cmyk(39%, 81%, 0%, 11%)
purple3 cmyk(39%, 81%, 0%, 20%) purple4 cmyk(39%, 81%, 0%, 45%) purple2 cmyk(39%, 82%, 0%, 7%)
cadetblue cmyk(40%, 0%, 0%, 38%) green agate cmyk(40%, 0%, 2%, 55%) palegreen1 cmyk(40%, 0%, 40%, 0%)
palegreen3 cmyk(40%, 0%, 40%, 20%) palegreen4 cmyk(40%, 0%, 40%, 45%) night vision cmyk(40%, 0%, 45%, 20%)
terreverte cmyk(40%, 0%, 84%, 63%) cadetblue1 cmyk(40%, 4%, 0%, 0%) cadetblue2 cmyk(40%, 4%, 0%, 7%)
cadetblue3 cmyk(40%, 4%, 0%, 20%) cadetblue4 cmyk(40%, 4%, 0%, 45%) LCD dark cmyk(40%, 11%, 0%, 47%)
darkslategray1 cmyk(41%, 0%, 0%, 0%) darkslategray2 cmyk(41%, 0%, 0%, 7%) darkslategray3 cmyk(41%, 0%, 0%, 20%)
darkslategray4 cmyk(41%, 0%, 0%, 45%) darkslategrey (SVG) cmyk(41%, 0%, 0%, 69%) darkslategray (SVG) cmyk(41%, 0%, 0%, 69%)
medium seagreen cmyk(41%, 0%, 41%, 56%) darkgreen cmyk(41%, 0%, 41%, 69%) cadetblue (SVG) cmyk(41%, 1%, 0%, 37%)
lake superior cmyk(41%, 22%, 0%, 47%) nikko blue cmyk(41%, 36%, 0%, 13%) cornflowerblue cmyk(41%, 41%, 0%, 56%)
midnightblue cmyk(41%, 41%, 0%, 69%) green party cmyk(42%, 0%, 26%, 58%) emerald cmyk(42%, 0%, 36%, 39%)
green algae cmyk(42%, 0%, 43%, 33%) lake erie cmyk(42%, 21%, 0%, 35%) seurat blue cmyk(42%, 22%, 0%, 23%)
indigo (SVG) cmyk(42%, 100%, 0%, 49%) cool mint cmyk(43%, 0%, 1%, 0%) sgichartreuse cmyk(43%, 0%, 43%, 22%)
circuit board cmyk(43%, 0%, 60%, 60%) skyblue (SVG) cmyk(43%, 12%, 0%, 8%) sgislate blue cmyk(43%, 43%, 0%, 22%)
presidential blue cmyk(43%, 49%, 0%, 67%) green scrubs cmyk(44%, 0%, 8%, 44%) blueberry cmyk(44%, 23%, 0%, 18%)
cooler cmyk(45%, 0%, 10%, 71%) holly cmyk(45%, 0%, 85%, 49%) malta blue cmyk(45%, 20%, 0%, 42%)
cat eye cmyk(45%, 24%, 0%, 13%) indigo cmyk(45%, 90%, 0%, 67%) packer green cmyk(46%, 0%, 21%, 76%)
cinnabargreen cmyk(46%, 0%, 77%, 30%) lightskyblue (SVG) cmyk(46%, 18%, 0%, 2%) mediterranean cmyk(47%, 0%, 8%, 54%)
green gables cmyk(47%, 0%, 8%, 54%) neon green cmyk(47%, 0%, 82%, 4%) blue sponge cmyk(47%, 18%, 0%, 31%)
skyblue1 cmyk(47%, 19%, 0%, 0%) skyblue2 cmyk(47%, 19%, 0%, 7%) skyblue3 cmyk(47%, 19%, 0%, 20%)
skyblue4 cmyk(47%, 19%, 0%, 45%) blue whale cmyk(48%, 21%, 0%, 50%) richblue cmyk(48%, 48%, 0%, 33%)
light slateblue cmyk(48%, 56%, 0%, 0%) mediumslateblue (SVG) cmyk(48%, 56%, 0%, 7%) slateblue (SVG) cmyk(48%, 56%, 0%, 20%)
darkslateblue (SVG) cmyk(48%, 56%, 0%, 45%) medium turquoise cmyk(49%, 0%, 0%, 14%) ooze cmyk(49%, 0%, 23%, 52%)
aquamarine cmyk(49%, 0%, 33%, 14%) blue mist cmyk(49%, 18%, 0%, 1%) darkturquoise cmyk(49%, 33%, 0%, 14%)
blueberry fresh cmyk(49%, 35%, 0%, 32%) slateblue1 cmyk(49%, 56%, 0%, 0%) slateblue2 cmyk(49%, 57%, 0%, 7%)
slateblue3 cmyk(49%, 57%, 0%, 20%) slateblue4 cmyk(49%, 57%, 0%, 45%) aqua (Safe Hex3) cmyk(50%, 0%, 0%, 20%)
aquamarine (SVG) cmyk(50%, 0%, 17%, 0%) aquamarine2 cmyk(50%, 0%, 17%, 7%) mediumaquamarine (SVG) cmyk(50%, 0%, 17%, 20%)
aquamarine4 cmyk(50%, 0%, 17%, 45%) chartreuse (SVG) cmyk(50%, 0%, 100%, 0%) chartreuse2 cmyk(50%, 0%, 100%, 7%)
chartreuse3 cmyk(50%, 0%, 100%, 20%) chartreuse4 cmyk(50%, 0%, 100%, 45%) blue stone cmyk(50%, 28%, 0%, 38%)
medium slateblue2 cmyk(50%, 100%, 0%, 0%) leaf cmyk(51%, 0%, 67%, 32%) lawngreen (SVG) cmyk(51%, 0%, 100%, 1%)
pacific blue cmyk(51%, 19%, 0%, 58%) aquamarine cmyk(51%, 25%, 0%, 37%) forget me nots cmyk(51%, 29%, 0%, 0%)
curacao cmyk(51%, 52%, 0%, 27%) dress blue cmyk(51%, 59%, 0%, 53%) blue deep cmyk(52%, 97%, 0%, 55%)
cucumber cmyk(53%, 0%, 32%, 64%) lake ontario cmyk(53%, 31%, 0%, 36%) park bench cmyk(54%, 0%, 32%, 61%)
green pepper cmyk(54%, 0%, 98%, 51%) blue ice cmyk(54%, 25%, 0%, 2%) blue green algae cmyk(55%, 0%, 14%, 48%)
old money cmyk(55%, 0%, 37%, 56%) pollock blue cmyk(55%, 35%, 0%, 33%) neptune cmyk(55%, 36%, 0%, 5%)
green lantern cmyk(56%, 0%, 60%, 45%) swimming pool cmyk(56%, 3%, 0%, 7%) army men cmyk(57%, 0%, 26%, 54%)
fresh green cmyk(57%, 0%, 28%, 15%) viridianlight cmyk(57%, 0%, 56%, 0%) carolina blue cmyk(57%, 19%, 0%, 24%)
liz eyes cmyk(57%, 21%, 0%, 55%) blue bird cmyk(57%, 33%, 0%, 33%) blue lagoon cmyk(58%, 0%, 10%, 28%)
cobaltgreen cmyk(58%, 0%, 56%, 43%) cornflowerblue (SVG) cmyk(58%, 37%, 0%, 7%) green MM cmyk(59%, 0%, 58%, 28%)
grass cmyk(59%, 0%, 73%, 26%) kelly cmyk(59%, 0%, 88%, 27%) surf cmyk(59%, 14%, 0%, 4%)
lake michigan cmyk(59%, 14%, 0%, 24%) blue grapes cmyk(59%, 49%, 0%, 44%) green taxi cmyk(60%, 0%, 51%, 38%)
wasabi (Safe Hex3) cmyk(60%, 0%, 60%, 0%) neon blue cmyk(60%, 22%, 0%, 0%) tropical blue cmyk(60%, 28%, 0%, 4%)
cobalt (Safe Hex3) cmyk(60%, 60%, 0%, 0%) blue safe (Safe Hex3) cmyk(60%, 100%, 0%, 0%) sgiteal cmyk(61%, 0%, 0%, 44%)
clover cmyk(61%, 0%, 47%, 37%) steelblue1 cmyk(61%, 28%, 0%, 0%) steelblue2 cmyk(61%, 28%, 0%, 7%)
steelblue3 cmyk(61%, 28%, 0%, 20%) steelblue (SVG) cmyk(61%, 28%, 0%, 29%) steelblue4 cmyk(61%, 28%, 0%, 45%)
denim cmyk(61%, 33%, 0%, 33%) chemical suit cmyk(61%, 36%, 0%, 10%) blue train cmyk(61%, 41%, 0%, 42%)
la maison bleue cmyk(62%, 31%, 0%, 0%) wales cmyk(63%, 0%, 64%, 21%) sapgreen cmyk(63%, 0%, 84%, 50%)
green LED cmyk(63%, 0%, 96%, 1%) greek roof cmyk(63%, 34%, 0%, 37%) natural gas cmyk(63%, 41%, 0%, 4%)
masters jacket cmyk(64%, 0%, 13%, 75%) octopus cmyk(64%, 0%, 36%, 43%) cobalt cmyk(64%, 48%, 0%, 33%)
natural turquoise cmyk(65%, 0%, 6%, 24%) huntergreen cmyk(65%, 0%, 65%, 63%) blue spider cmyk(65%, 36%, 0%, 57%)
blue ridge mtns cmyk(65%, 37%, 0%, 19%) big blue bus cmyk(65%, 39%, 0%, 35%) mediumturquoise (SVG) cmyk(66%, 0%, 2%, 18%)
mediumseagreen (SVG) cmyk(66%, 0%, 37%, 30%) green line cmyk(66%, 0%, 43%, 42%) blue pill cmyk(66%, 39%, 0%, 7%)
seagreen (SVG) cmyk(67%, 0%, 37%, 45%) seagreen1 cmyk(67%, 0%, 38%, 0%) seagreen2 cmyk(67%, 0%, 38%, 7%)
seagreen3 cmyk(67%, 0%, 38%, 20%) blue angels cmyk(67%, 39%, 0%, 49%) Nerf green cmyk(68%, 0%, 94%, 11%)
YInMn blue cmyk(68%, 44%, 0%, 44%) electric turquoise cmyk(69%, 0%, 19%, 9%) go cmyk(69%, 0%, 34%, 16%)
delft cmyk(69%, 55%, 0%, 58%) atlantic green cmyk(70%, 0%, 8%, 44%) blue bucket cmyk(70%, 36%, 0%, 4%)
neonblue cmyk(70%, 70%, 0%, 0%) turquoise (SVG) cmyk(71%, 0%, 7%, 12%) aquaman cmyk(71%, 0%, 48%, 26%)
mailbox cmyk(71%, 40%, 0%, 35%) st louis blues cmyk(71%, 46%, 0%, 41%) royalblue (SVG) cmyk(71%, 53%, 0%, 12%)
aquarium cmyk(72%, 0%, 12%, 33%) nypd blue cmyk(72%, 11%, 0%, 20%) royalblue1 cmyk(72%, 54%, 0%, 0%)
royalblue2 cmyk(72%, 54%, 0%, 7%) royalblue3 cmyk(72%, 54%, 0%, 20%) royalblue4 cmyk(72%, 54%, 0%, 45%)
pabst blue cmyk(72%, 60%, 0%, 44%) 6 ball cmyk(73%, 0%, 17%, 61%) blue velvet cmyk(73%, 59%, 0%, 68%)
pool table cmyk(74%, 0%, 58%, 27%) caribbean cmyk(74%, 24%, 0%, 2%) pacific green cmyk(75%, 0%, 8%, 14%)
medium aquamarine2 cmyk(75%, 0%, 25%, 20%) seagreen cmyk(75%, 0%, 27%, 44%) peacock cmyk(75%, 20%, 0%, 21%)
summersky cmyk(75%, 21%, 0%, 13%) skyblue6 cmyk(75%, 25%, 0%, 20%) steelblue cmyk(75%, 25%, 0%, 44%)
medium blue cmyk(75%, 75%, 0%, 20%) navyblue cmyk(75%, 75%, 0%, 44%) indigo2 cmyk(76%, 0%, 24%, 47%)
medium aquamarine3 cmyk(76%, 0%, 25%, 20%) limegreen (SVG) cmyk(76%, 0%, 76%, 20%) forestgreen (SVG) cmyk(76%, 0%, 76%, 45%)
parrot cmyk(76%, 45%, 0%, 14%) medium blue2 cmyk(76%, 76%, 0%, 20%) emeraldgreen2 cmyk(77%, 0%, 29%, 32%)
blue line cmyk(77%, 27%, 0%, 13%) metallic mint cmyk(78%, 0%, 0%, 1%) midnightblue (SVG) cmyk(78%, 78%, 0%, 56%)
parrotgreen (Safe Hex3) cmyk(80%, 0%, 80%, 0%) royalblue (Safe Hex3) cmyk(80%, 80%, 0%, 0%) cornflower (Safe Hex3) cmyk(80%, 100%, 0%, 0%)
alaska sky cmyk(81%, 55%, 0%, 45%) lightseagreen (SVG) cmyk(82%, 0%, 4%, 30%) bottle green cmyk(82%, 0%, 66%, 36%)
stained glass cmyk(82%, 78%, 0%, 0%) emerald city cmyk(83%, 0%, 17%, 25%) gummi green cmyk(83%, 0%, 77%, 17%)
garden hose cmyk(87%, 0%, 26%, 44%) ultramarine cmyk(87%, 93%, 0%, 44%) malachite cmyk(88%, 0%, 13%, 50%)
dodgerblue3 cmyk(88%, 43%, 0%, 20%) dodgerblue (SVG) cmyk(88%, 44%, 0%, 0%) dodgerblue2 cmyk(88%, 44%, 0%, 7%)
dodgerblue4 cmyk(88%, 44%, 0%, 45%) peafowl cmyk(88%, 49%, 0%, 5%) banker's lamp cmyk(90%, 0%, 59%, 45%)
indigo dye cmyk(91%, 43%, 0%, 45%) ulysses butterfly cmyk(92%, 59%, 0%, 4%) turquoise cmyk(93%, 0%, 21%, 13%)
diamond blue cmyk(94%, 18%, 0%, 9%) sea green cmyk(95%, 0%, 2%, 48%) permanent green cmyk(95%, 0%, 79%, 21%)
police strobe cmyk(96%, 29%, 0%, 0%) manganeseblue cmyk(98%, 0%, 6%, 34%) teal LED cmyk(98%, 7%, 0%, 0%)
indiglo cmyk(98%, 9%, 0%, 0%) cerulean cmyk(98%, 10%, 0%, 20%) mouthwash cmyk(99%, 0%, 5%, 23%)
picasso blue cmyk(99%, 53%, 0%, 1%) aqua (Safe 16 SVG Hex3) cmyk(100%, 0%, 0%, 0%) cyan (Safe 16=aqua SVG Hex3) cmyk(100%, 0%, 0%, 0%)
cyan2 (Hex3) cmyk(100%, 0%, 0%, 7%) cyan3 cmyk(100%, 0%, 0%, 20%) darkcyan (SVG) cmyk(100%, 0%, 0%, 45%)
teal (16 SVG) cmyk(100%, 0%, 0%, 50%) light teal (Safe Hex3) cmyk(100%, 0%, 20%, 0%) sign green cmyk(100%, 0%, 21%, 58%)
turquoiseblue cmyk(100%, 0%, 30%, 22%) seagreen (Hex3) cmyk(100%, 0%, 33%, 0%) mediumspringgreen (SVG) cmyk(100%, 0%, 38%, 2%)
springgreen (SVG) cmyk(100%, 0%, 50%, 0%) springgreen2 cmyk(100%, 0%, 50%, 7%) springgreen3 cmyk(100%, 0%, 50%, 20%)
springgreen4 cmyk(100%, 0%, 50%, 45%) starbucks (Safe Hex3) cmyk(100%, 0%, 50%, 60%) emeraldgreen cmyk(100%, 0%, 57%, 21%)
neonavocado (Safe Hex3) cmyk(100%, 0%, 60%, 0%) truegreen cmyk(100%, 0%, 71%, 31%) celtics cmyk(100%, 0%, 71%, 62%)
springgreen (Safe Hex3) cmyk(100%, 0%, 80%, 0%) lime (Safe 16 SVG Hex3) cmyk(100%, 0%, 100%, 0%) green2 (Hex3) cmyk(100%, 0%, 100%, 7%)
green3 cmyk(100%, 0%, 100%, 20%) irish flag (Safe Hex3) cmyk(100%, 0%, 100%, 40%) green4 cmyk(100%, 0%, 100%, 45%)
green (16 SVG) cmyk(100%, 0%, 100%, 50%) darkgreen (SVG) cmyk(100%, 0%, 100%, 61%) dumpster cmyk(100%, 0%, 100%, 69%)
pinegreen (Safe Hex3) cmyk(100%, 0%, 100%, 80%) darkturquoise (SVG) cmyk(100%, 1%, 0%, 18%) turquoise1 cmyk(100%, 4%, 0%, 0%)
turquoise2 cmyk(100%, 4%, 0%, 7%) turquoise3 cmyk(100%, 4%, 0%, 20%) turquoise4 cmyk(100%, 4%, 0%, 45%)
deepskyblue (SVG) cmyk(100%, 25%, 0%, 0%) deepskyblue2 cmyk(100%, 25%, 0%, 7%) skyblue5 (Safe Hex3) cmyk(100%, 25%, 0%, 20%)
deepskyblue3 cmyk(100%, 25%, 0%, 20%) deepskyblue4 cmyk(100%, 25%, 0%, 45%) topaz cmyk(100%, 32%, 0%, 12%)
slateblue cmyk(100%, 50%, 0%, 0%) sign blue cmyk(100%, 53%, 0%, 47%) ty nant cmyk(100%, 72%, 0%, 2%)
cichlid cmyk(100%, 76%, 0%, 0%) blue (Safe 16 SVG Hex3) cmyk(100%, 100%, 0%, 0%) blue2 (Hex3) cmyk(100%, 100%, 0%, 7%)
mediumblue (SVG) cmyk(100%, 100%, 0%, 20%) newmidnightblue cmyk(100%, 100%, 0%, 39%) darkblue (SVG) cmyk(100%, 100%, 0%, 45%)
navy (16 SVG) cmyk(100%, 100%, 0%, 50%) midnightblue2 (Safe Hex3) cmyk(100%, 100%, 0%, 80%)

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین آگهی ها

بالا